Sơn Nippon Hi-Pon 20-07 Epoxy Zinc Photphate 70

Liên hệ

Sơn Nippon Hi-Pon 20-07 Epoxy Zinc Phosphate 70 là sơn epoxy hai thành phần, chứa photphate kẽm, tạo màng sơn dày và nhanh khô.

Thẻ:
Sơn Nippon Hi-Pon